İhalelerde iş almak ve iş bitiminde kâr edebilmek, ihale sürecine iyi hazırlanmak ve doğru teklifi sunmakla mümkündür. İşverene veya bir komisyona sunulan tekliflerin malzeme ve işçilik maliyetleri açısından tutarlı, teknik açıdan yeterli, işverenin ihale dosyasındaki isteklerine eksiksiz olarak cevap verebilen ve diğer firmalarla doğru karşılaştırma yapabilmesini sağlayabilecek tarzda hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca, herhangi bir kurumdan fon desteği almak üzere proje teklifi hazırlayacak işletmelerden tekliflerini standart format ve metodoloji dahilinde hazırlamaları istenmekte, başvuru kılavuzunda belirtilen uygunluk kriterlerini sağlayamayan proje teklifleri kabul edilmemektedir.

Avrupa Birliği (AB) Hibe Programları, Devlet Destekli Tüm Kamu Projeleri, Özel Vakıf Projeleri, Özel Şirket İhaleleri, TUBİTAK Projeleri ve Askeri İhaleler gibi birçok farklı alanda hazırlayacağınız proje teklifleriniz için Navion’dan danışmanlık alabilir, profösyönelce hazırlanmış bir teklife sahip olabilirsiniz. Navion Consulting, proje hazırlama ve yönetimi konularındaki uzman kadrosunun yanı sıra, proje bazlı olarak farklı Ar-Ge alanlarında deneyim ve uzmanlığa sahip araştırmacı ve akademisyenler ile işbirlikleri kurmakta ve başvurduğuz proje veya ihaleyi kazanmanız için elinden gelenin en iyisini ortaya koymaktadır.

Shutterstock - Business

Hizmetlerimizin Kapsamı

 • Müşterinin çalışma alanına yönelik çalışma programlarının incelenmesi ve doğru alanın ve konu başlığının seçilmesi
 • Müşteri ile birlikte konunun geliştirilmesi, mevcut durum analizi yapılarak projenin avantajlarının belirlenmesi, gerektiğinde ilgili komisyon yetkilileriyle irtibata geçilmesi
 • Avrupa ve diğer ülkelerden konu ile ilgili en iyi ortakların belirlenmesi, temasa geçilmesi ve konsorsiyumun çatısının oluşturulması
 • Proje teklifinin teknik, bilimsel ve mali kısmının bütünüyle oluşturulması
 • Dünyadaki mevcut durumun incelenmesi
 • Projenin sunduğu fırsatların uygun biçimde şekillendirilmesi ve anlatılması
 • İş paketleri
 • İş-zaman çubuk grafiği
 • İş paketleri arasındaki ilişki
 • Proje yönetim yapısı
 • Proje bütçesinin oluşturulması
 • Keşif-metraj çalışmaları
 • Konusunda uzman firmalardan alternatifli malzeme ve imalat tekliflerinin toplanması
 • Ayrıntılı birim fiyat analizlerinin yapılması
 • İnşaat sürecindeki endirek maliyetlerin detaylı olarak hesaplanması
 • Maliyet Analiz Sisteminin Kurulması
 • Teklif- İhale Dosyası Hazırlama
 • Lojistik ve Malzeme Temini
 • Nakit Akış Planlaması
 • Taşeron Sözleşmeleri
 • İş Programı Hazırlama
 • Alt Taşeron Temini
 • Yerel Taşeron Temini
 • Günlük ve Aylık Raporlama
 • Aşırı Düşük Teklif Savunma Dosyası Hazırlanması
 • Nihai teklif bedelinin oluşturulması
 • Proje ortaklarının bilgilerinin toplanıp derlenmesi
 • Bilginin yayımını ile ilgili çalışmaların tanımlanması
 • Proje teklifinin sunumu

Navion Consulting, müşterilerine, doğru proje fikrinin oluşturulması ve uygun fon kaynağının tespit edilmesi, projenin her yönüyle geliştirilmesi, ilgili fon sağlayıcıya proje başvurusunun yapılması, prosedürlerinin takibi ve projenin yönetilmesi aşamalarını kapsayan danışmanlık hizmeti vermekte ve tüm çalışma sürecimizde maksimum gizlilik prensiplerini benimsemektedir. Proje ve ihale teklifi hazırlığı konusunda sunduğumuz danışmanlık hizmetleri hakkında daha detaylı bilgi için bize kolaylıkla ulaşabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz.