Doğru pazarlama, sektöründeki başarılı sirketleri başarısız rakiplerinden ayıran en önemli faktörlerden biridir. Bunun sebebi, sunulan bir hizmetin veya bir ürünün, doğru pazarlaması ve reklamı yapılmadan, hedef müşteri kitlesine hızlı bir şekilde ulaşmasının imkansız olmasidir. Firmanız piyasadaki en üst kalite hizmet veya ürünleri sunuyor durumda olsada, eğer tecrübeli bir pazarlama stratejiniz yoksa, bu hizmet ve ürünlerden yeterli satış hacmi yakalamanız zorlaşabilir ve bu da firmanızın boş yere zaman ve para kaybı yaşamasına sebebiyet verebilir.

Navion, güçlü yönetim ve danışma kuruluyla, gelişmiş veya gelişmekte olan firmalara pazarlama stratejilerini `out-source` etme şansı sunmaktadır. Ürün ve servisleriniz konusunda uzman olsanızda, pazarlama konusunda tecrübeli bir firmadan danışmanlık almak, hem zamanınızı ürün ve servislerinizin gelişmesine ayırmanızı sağlayacak hemde profösyönel bir pazarlama stratejiniz oluşacağından rakiplerinizin bir adım ilerisine geçmenizi sağlayacaktır.

11

Bunun dışında, özellikle, dar bütçeli, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, tüm pazarlama faaliyetlerini uygun ücretlendirme karşılığında Navion`a devrederek, pazarlama veya reklam müdürü/sorumlusu pozisyonunda çalışacak personele ihtihaçlarını ortadan kaldırabilecek ve dolayısıyla da aylık giderlerinde hatırı sayılır bir düşüş sağlayabiliceklerdir. Danışmanlık maliyetleri yüksek olur diye düşünüyorsanız, verdiğimiz hizmeti ve talep edilen ücretleri gördüğünüzde, bir satış elemanın aldığı aylık ücretler civarında oluşu sizi şaşırtacaktır.

Navion olarak pazarlamaya yaklaşımımız, müşterilerimizin müşterileri ile sürdürülebilir bir ilişki geliştirmelerini sağlayacak  pazarlama stratejilerini geliştirmek ve buna dayalı olarak da  müşteri formalarımızın satış hacimlerini ve karlılıklarını artırmaktır. Pazarlama danışmanınız olarak firmanızın ihtiyaçlarına bağlı tüm pazarlama servislerini size sunabilir, aşağıda örneklendirilmiş alanlarda size yardımcı olabiliriz:

 • Kurumsal kimliğinizin oluşturulması ve firmanızın marka değerinin geliştirilmesi.
 • Firmanızın kurumsal pazarlama kimliğini ve stratejisini belirleyip tüm pazarlama calışmalarınızda uygulanmasının sağlanılması
 • Yıllık veya belirleyeceğiniz dönemlere özel pazarlama planlanmanızın oluşturulması ve pazarlama faaliyet planının belirlenmesi
 • Müşterinin yeni bir ürüne karşı nasıl davranacağı yada yapılacak pazarlamaya karşı davranış biçiminin belirlenmesi
 • Satışa ışık tutabilecek pratik bir satış kılavuzunun şekillendirilmesi
 • Satış kadrolarının incelenmesi ve yeterli olmayan personelin belirlenmesi
 • Satış istihbaratı bilinci yaratılması, toplanması ve satış kadrolarına bu farkındalığın aktarılması
 • Satış teşkilatında ve bağlayıcı satın alma kararlarını veren müşteri veya potansiyel müşteri firmasındaki karar çevresini oluşturan anahtar kişilerin tanınması, tanışılması ve etkilenmesi
 • Pazarlanacak ürün veya servis bazında hedefe yönelik müşteri ve pazar araştırmasının yapılması
 • Pazarlanacak her bir ürün veya servis için pazarlama planının yaratılması
 • Ürün veya servis pazarlaması sürecinde kullanılacak reklam bütcesinin ve metodlarinin (örneğin, gazete, dergi, radio, tv, billboard, led tv, broşür dağıtımı, vs) belirlenmesi
 • Gelişmekte olan internet ve dijital pazarlama stratejisinin belirlenip uygulanması
 • Pazarlama sürecindeki reklam verme, reklam takip etme ve halkla ilişkiler hizmetlerinin yerine getirilmesi
 • Anketler vasıtasıyla pazarlama etkinliği denetiminin yapılması ve çıkacak sonuçlara göre reklam etkinliğini arttırıcı çalışmaların yapılması

Genellikle kurumsal ve/veya strateji danışmanlığı hizmetlerimizle birlikte verilen pazarlama danışmanlığı servisimizin temel prensibi `pazarlamada ekilenin satış hattında biçileceği` sloganı ile özetlenebilir. Firmanizin genel pazarlama stratejisini belirlemek ve tanıtımını yapmak istediğiniz servis veya ürünlerinizin lansmanını gerçeklestirip uzun soluklu pazarlama calışmalarını planlamak için Navion yetkilileriyle ön görüşme yapıp kolayca ihtiyaçlarınızla ilgili fikir alışverişinde bulunabilirsiniz.